Groeiend terugkijken op het bewandelde pad

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.

2 Petrus 3:18

Na een hele periode vol trainingen was het dinsdag 10 november de beurt aan de zes UIT-studenten om hun levensverhalen te presenteren. Ja, ze zijn nog steeds groeiende mensen, zoals we dat allemaal zijn. Maar uit de presentaties bleek al snel dat ze ook al veel groei hadden doorgemaakt.

Met een open blik op de toekomst en een eerlijke blik op hun verleden vertelden de studenten over hun levens. Over de belangrijke mensen en gebeurtenissen die ze gevormd hebben tot wie ze nu zijn. Maar ook over hun hobby’s, talenten, dromen en doelen. En over de mensen waar ze op dit deel van hun reis mee optrekken.

Openheid

Opvallend was hun openheid en kwetsbaarheid op deze middag. Het was bijzonder om te zien dat deze jongeren zich al zo bewust zijn van hun eigen groei- en leerproces. Heel wat levenslessen passeerden de revue, waaruit veel wijsheid en zelfkennis voortvloeide. Elk verhaal vormde een inspirerende kijk op het leven.

Zoektocht

En al waren alle verhalen zo verschillend, toch kwamen ze op dit punt samen. Het punt waarop ze zichzelf diepere vragen gingen stellen, over God, de toekomst en zichzelf. Het nieuwe begin van een zoektocht naar een leven dat zij graag wilden leven. En wat de reden ook was om destijds voor het UIT Vormingsjaar te kiezen; het heeft ze samen gebracht van de zes verschillende paden die ze bewandelden.

We hopen dat deze middag de studenten mocht laten zien dat ze nu sterk staan in het heden en dat ze al heel wat dingen hebben overwonnen in het verleden. We wensen ze nog veel groei toe komend jaar en de jaren die volgen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close