Motivatie

Bij UIT is er ruimte om je te ontwikkelen, om je te laten vormen. De basis van een groeiproces vinden we terug in discipelschap. Als volgeling van Jezus mag je steeds meer op Hem gaan lijken, dichter naar Hem toegroeien. Hieronder kun je lezen hoe Jezus hierover vertelt in de Bijbel en hoe we dit willen toepassen in het UIT-jaar.

Relatie met Jezus

“Ik ben de ware wijnstok”, Johannes 15:1

In Hem kunnen de ranken, oftewel zijn leerlingen, vrucht dragen. Uit andere dingen zullen we nooit echt genoeg krijgen om te groeien, om echt te leven. Alleen vanuit Jezus’ kracht en onze verbinding met Hem kunnen we echt groeien, bloeien en vrucht dragen. Daarom draait het bij UIT veel om je relatie met Jezus. Om de verdieping. Vanuit die verbinding kun je steeds meer groeien en bloeien.

Jezus navolgen

“De grootheid van mijn Vader zal zich zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn”, Johannes 15:8.

Als je vrucht draagt, wordt dus iets zichtbaar van Gods grootheid. Je weerspiegelt iets van God in wie jij bent en wat jij doet.  Tijdens het UIT Vormingsjaar is er daarom ook veel aandacht voor de vraag: hoe volg ik Jezus na? Je krijgt praktische tools en meer duidelijkheid over wat Jezus van je vraagt en krijgt de kans om dat in de praktijk te brengen! Dit kun je doen tijdens je werk in de kerk en de stad. Jezus had namelijk oog voor Zijn groep leerlingen, maar tegelijkertijd ook voor de wereld om Hem heen. Hij was naar binnen én buiten gericht.

Relatie met je kerk

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad”, Johannes 15:12.

Jezus navolgen doe je in een groep waarin je elkaar waardeert en helpt, groeien kun je niet in je eentje! Daarom vorm je met andere UIT’ers een groep en mag je met elkaar optrekken, ontdekken en elkaar liefhebben. Tijdens het werken in de kerk komen deze aspecten ook naar voren. Zo krijg je een nieuwe band met je kerk en medechristenen en kun je oefenen in het liefhebben van elkaar. Want daarin wordt iets zichtbaar van de grootheid van jouw God!

Relatie met je stad

“Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen”, Johannes 15:19.

We staan in verbinding met Jezus, we zijn van Hem. We staan in een wereld die die liefde zo hard nodig heeft. Jij bent weggeroepen om liefde uit te delen aan anderen, Jezus uit te delen aan anderen. Bij UIT focussen we dus ook op jouw plek in deze wereld, hoe jij hier een verschil kunt maken. Dat mag je ook in de praktijk gaan brengen, door actief te zijn in je stad!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close