Training

Op de wekelijkse trainingsdag in Zwolle staat ontmoeting centraal en ga je aan de slag met twee verschillende thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn: reflecteren, discipelschap, feedback, geloofstwijfel, loopbaanoriëntatie, gebed, plannen en organiseren, drama, sociale gerechtigheid en lijnen door de Bijbel.

De trainingen worden gegeven door vrijwilligers uit de lokale context, met ieder hun eigen expertise.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close