Training

Op de wekelijkse trainingsdag in Zwolle staat ontmoeting centraal en ga je aan de slag met twee verschillende thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn: reflecteren, discipelschap, feedback, geloofstwijfel, loopbaanoriëntatie, gebed, plannen en organiseren, drama, sociale gerechtigheid en lijnen door de Bijbel.

De trainingen worden gegeven door vrijwilligers uit de lokale context, met ieder hun eigen expertise.

In het UIT Vormingsjaar krijg je training op de dinsdag. Het halfjaartraject van UIT heeft twee wekelijkse trainingsdagen: dinsdag en vrijdag.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close