Voorwaarden

Voorwaarden om aan dit jaar mee te kunnen doen, zijn:

  • Je bent 16 t/m 23 jaar;
  • Je bent in het bezit van minimaal een vmbo-, havo- of vwo-diploma;
  • Je woont in (regio) Zwolle of bent bereid om hier een jaar te komen wonen;
  • En je hebt respect voor en wilt je verdiepen in de christelijke aspecten van dit jaar.

Leerplichtig?

Ben je 16 jaar of in het bezit van een vmbo-diploma? Je kunt dan zeker ons vormingsjaar volgen, maar hebt wel toestemming nodig van de leerplichtambtenaar.

De leerplichtwet bestaat om jongeren niet te vroeg en zonder kwalificaties uit het onderwijstraject te laten stappen. Jongeren die het UIT-jaar volgen, gebruiken hun tussenjaar echter om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en om bewuste toekomstkeuzes te kunnen maken. Het loopbaanoriëntatietraject dat onderdeel is van het tussenjaar helpt jongeren om een passende vervolgopleiding te kiezen, waardoor zij na het UIT-jaar extra gemotiveerd en overtuigd aan een opleiding kunnen beginnen.

Vanuit het UIT Vormingsjaar is er contact met een paar leerplichtambtenaren en zij zijn enthousiast over ons concept. De 16-jarigen die ons tussenjaar wilden volgen, kregen vaak toestemming omdat het UIT-jaar hen goed helpt om een passende vervolgopleiding te kiezen.

Bij een aanvraag voor vrijstelling van leerplicht kun je de leerplichtambtenaar contact met ons laten opnemen via info@uitjaar.nl. Wij geven graag meer informatie over het programma dat we aanbieden en de competenties die jongeren in het UIT-jaar ontwikkelen, zodat er een helder beeld ontstaat.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close